Zonder afscheid

Zonder afscheid

Hoelang kun je niet bewegen?
Speel je een spel?
Is dit een van je zotte streken? 
Je weigerde te spreken.
Mimespeler in een stil vaarwel.

'Zonder afscheid' is de neerslag van de diepgaande gesprekken die Wim Geysen voerde met nabestaanden van jonge verkeersslachtoffers. Voor de uitwerking van dit boek werkte de auteur nauw samen met 'Ouders van Verongelukte Kinderen vzw'. De derde, hernieuwde druk (2015) focust extra op de belevingswereld van broers en zussen.

In België overlijden elk jaar meer dan honderd kinderen en jongvolwassenen in het verkeer. Zij worden van de weg gemaaid op weg naar school, komen om tijdens een zorgeloos fietstochtje met vrienden, zijn het zoveelste slachtoffer van 'de dode hoek' of een dronken chauffeur... In de krant staat niet meer dan een klein artikeltje of een onderschrift bij een foto van de plaats van het ongeval. Einde van het verhaal. Het verdriet van de nabestaanden wordt nergens getoond. Alsof het niet bestaat.

'Zonder afscheid' bevat aangrijpende getuigenissen van ouders, broers en zussen die een naaste hebben verloren door een verkeersongeval. Zij vertellen het verhaal achter de foto op de schoorsteenmantel die nooit meer verandert, van de stoel die leeg blijft aan de eettafel of de kinderkamer waarin het bed nooit meer wordt beslapen.

'Zonder afscheid' is het verhaal over kinderen die tot straks zeggen maar nooit meer zullen thuiskomen. Een verhaal vol pijn, woede, machteloosheid en onbeschrijflijk verdriet. 'Zonder afscheid' is echter ook een verhaal over voorzichtige hoop, vastklampen en niet willen loslaten. Doorgaan. Ondanks alles.

Eerste druk: 2004 
Tweede druk: 2007

ISBN 90 022142 19

Derde, hernieuwde druk: 2015

ISBN 978 90 223 3179 8

 

REACTIES:

‘Staat verkeersveiligheid vandaag hoog op de politieke agenda, dan is dat vooral dankzij de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen en Wim Geysen, maker van de theatermonoloog Flits!. Loopt Vlaanderen ondanks alles nog niet echt storm voor een veiliger verkeer, dat verandert misschien na het lezen van Geysens meeslepende boek Zonder Afscheid, met rake getuigenissen van nabestaanden.’ (Kerk en Leven)

‘Uit de theatermonoloog Flits! vloeide een beklijvend boek voort met getuigenissen van ouders over hun verongelukte kinderen. Het zijn enorm aangrijpende verhalen waaruit naar voren komt hoe mensen dit onnoemelijk verdriet een plaats proberen te geven in hun leven. (De Bond)

‘Je kunt het in alle opzichten een taboedoorbrekend werk noemen. Mensen weten niet hoe ze met het verdriet en het verlies van een ander moeten omgaan. Ze vluchten ervan weg. Dit boek maakt het wegvluchten echter moeilijk. Ook al leg je het neer, telkens grijp je ernaar terug. (…) Dit schitterende boek, dat het volledig moet hebben van zijn sereniteit en het vakmanschap waarmee het is geschreven, maakt andermaal duidelijk hoe persoonlijk een rouwproces is. (…) Zonder op de verleidingen van de commercie in te gaan heeft Wim Geysen een heel ontroerend boek afgeleverd dat zonder melig te worden de diepe wonden in een egocentrische maatschappij blootlegt en de lezer, in het bijzonder autobestuurders, vast en zeker tot nadenken moet stemmen.’ (Het Vrije Woord)